info@furkanemredemirhan.com.tr       

  • Her Gün - Sat 8:00 - 18:00, Pazar - Kapalı      

 

 

Boşanma Davaları

 

 

• Boşanmaya ait davalar, çocuk yok ise tek veya bir kaç celsede tamamlanacak davalardandır.


• Boşanma davası "karmaşık" olarak tabir edilen davalardan biri değildir. Her iki taraf da boşanmayı talep ediyor ise, tek celse sonunda boşanma gerçekleşir. Fakat; boşanma davasının açılabilmesi için talebin kanunda yazılı sebeplerden birine dayanması gerekmektedir.


• Boşanma davalarında yasal süreçler ve hükümler çok iyi bilinmelidir. Aldığımız davayı enine, boyuna detaylı bir şeklide inceleriz. Davalar; bilgi, belge ve deliller ile kazanılır. Şansa dava kazanılmaz.


• Halk arasında sıklıkla kullanılan "İşinizi, işimiz gibi takip eder ve gereğini yerine getiririz" sözü bizim çalışma prensibimiz temelini oluşturmaktadır.
• Anlaşmalı boşanma davalarında nikah gününden itibaren en az 1 yıl geçmesi gerekir. Eşlerin birlikte boşanma davası açması veya birinin açtığı davayı diğerinin kabul etmesiyle dava açılmış olur. Mahkeme; Boşanma protokolü, mali konular ve çocuklara ilişkin düzenlemeleri uygun bulması gerekmektedir.


• Çekişmeli boşanma davasında tek taraflı dava açılması söz konusu olur. Erkek boşanma davası açarsa ve kadın kabul etmezse, yargılama çekişmeli boşanma davası olarak devam eder.


• Boşanma Protokolünün içinde; Çocukların velayetinin kime bırakılacağı, Yoksulluk ve iştirak nafakası miktarı, Maddi ve Manevi tazminat miktarı ile Tüm ortak taşınır ve taşınmaz malların paylaşımı bulunabilir.Aşağıda maddeler halinde başlıklarını yazdığımız durumlar hakkında, dava avukatı eksik bilgiye sahip ise, bu dava aleyhinize hükümlerle sonuçlanır.

• Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma süreci, Anlaşmalı Boşanmaya Uymama

• Mal Rejimi Davası Süreci, Boşanma Sürecinde Evde Kim Kalır? Kirayı kim öder.

• Boşanma Sürecinde Araba Kimde Kalır? Boşanma Sürecinde Evden Eşya Almak,

• Anlaşmalı Boşanmada Mal Paylaşımı

• Boşanma Davası Sürecinde Çocuğun Velayeti,

• Boşanma Sürecinde Taraflardan birisinin başka ilişki yaşaması,

• Boşanmada taşınmazın bir başka kişilere satılması,

• Boşanmada kredi borcu var ise, bu kredinin nasıl ödeneceği

• Hakim Boşanma Kararı Verdikten Sonraki Süreçler.