info@furkanemredemirhan.com.tr       

  • Her Gün - Sat 8:00 - 18:00, Pazar - Kapalı      

 

 

İcra ve İflas Davaları

 

 

• İcra ve İflas hukukuna ait davalar, Yaşamın her evresinde bulunan hatta, dünya devam ettiği sürece devam edecek davalardır.


• Bu davada borçlunun mal varlıklarına, haciz konulması talep edilir. Borçlu ve alacaklının avukatı fiili hacizlerde, haciz işleminde hazır bulunur. Tahsilatın hukuka uygun bir şekilde gerçekleşmesi için çalışılır. Dava avukatının icra iflas davalarında yasal süreçleri ve hükümleri çok iyi bilmesi, davanın sonucunu değiştirebilecek kadar önemli olduğunu belirtmek isteriz.


• Halk arasında sıklıkla kullanılan "İşinizi, işimiz gibi takip eder ve gereğini yerine getiririz" sözü bizim çalışma prensibimiz temelini oluşturmaktadır.


• Aldığımız davayı enine, boyuna detaylı bir şeklide inceleriz. Davalar; bilgi, belge ve deliller ile kazanılır. Şansa dava kazanılmaz.
• İcra avukatı, borçluların borçlarını ödememeleri durumunda alacakların tahsil edilmesini sağlar.


• Borç tahsili için alacaklı ve borcu arasında arabuluculuk yapabilir. Gerçek veya tüzel kişilerin haklarını dava sonuna kadar savunur.


• Alacakların tahsil edilememesi durumunda icra takibi başlatır. İpotek ve rehinlerin satışlarının yapılarak alacakların tahsilinin sağlar.


• Karşılıksız çek davalarını takip eder. Borca karşılık açılan kötü niyetli davalara itiraz ve takip eder.


• Haciz konulma işlemlerinin başlatılarak satış işlemlerinin başlatılması ve borçludan alacakların tahsil edilmesini sağlar.• İflas avukatı, iflas erteleme ve yeniden yapılandıra işlemlerinin yürütülmesi ve takibi ile İflas etmekte olan veya iflas etmiş şirketlerin birleşme veya satın süreçlerinin yürütülmesi.

• Karmaşık yeniden yapılandırma işlemleri, Mali olarak tükenmiş/iflas etmiş şirketlerin yapılandırma işlemlerinin yürütülmesini takip eder.