info@furkanemredemirhan.com.tr       

  • Her Gün - Sat 8:00 - 18:00, Pazar - Kapalı      

 

 

Miras Hukuku Davaları

 

 

• Miras hukukuna ait davalar, yaşamın sona ermesiyle tamamlanan davaladan biri değildir. Yaşamın her evresinde bulunan hatta, dünya devam ettiği sürece devam edecek davalardır.


• Miras hukuku davaları "karmaşık" olarak tabir edilen davalardandır. Dava avukatının miras davalarında yasal süreçleri ve hükümleri çok iyi bilmesi, davanın sonucunu değiştirebilecek kadar önemli olduğunu belirtmek isteriz.


• Halk arasında sıklıkla kullanılan "İşinizi, işimiz gibi takip eder ve gereğini yerine getiririz" sözü bizim çalışma prensibimiz temelini oluşturmaktadır.


• Aldığımız davayı enine, boyuna detaylı bir şeklide inceleriz. Davalar; bilgi, belge ve deliller ile kazanılır. Şansa dava kazanılmaz.
• Miras hukuku davalarının içinde;

• Mirasçıların pay alma ve oranlarına ilişkin davalar,

• Vasiyetnamenin iptal edilmesine ilişkin davalar,

• Tenkis davaları (miras bırakanın, saklı payları zedeleyen hukuki işlemlerinin geçmişe yönelik düzeltilmesini amaçlayan),

• Muris Muvazaası (miras bırakanın diğer mirasçıları, miras hakkından yoksun bırakmak amacıyla, gerçeğe aykırı şekilde satış ve sözleşme),

• Terekenin tespiti (Bir kişinin vefat etmesi durumunda geride kalan malvarlığının doğru ve eksiksiz şekilde tespit edilmesi),

• Mirasçılıktan çıkarma iptal davaları,

• Ortaklığın giderilmesi davası,

• Mirasın eşitlenmesi davaları,

• Miras sözleşmesinin iptaline ilişkin davalar
Aşağıda maddeler halinde başlıklarını yazdığımız durumlar hakkında, dava avukatı eksik bilgiye sahip ise, bu davanın kaybedilmesi kaçınılmazdır.


• Miras ve mal paylaşımı Nasıl Yapılır. Mal Paylaşımında Yasal Mirasçılar Kimlerdir?

• Miras Paylaşımında Saklı Pay Nedir? Miras Ne Zaman Açılır?

• Miras Paylaşım Sözleşmesi Bulunması Halinde Mal Paylaşımı Nasıl Yapılacaktır?

• Miras Bırakanın Düzenlediği Vasiyetname Bulunması Halinde Miras Paylaşımı Nasıl Yapılacaktır?

• Miras Sözleşmesi Bulunması Durumunda Miras Paylaşımı Nasıl Yapılacaktır?

• Mirastan Mal Kaçırılması Durumunda Miras Paylaşımı Nasıl Yapılacaktır?