info@furkanemredemirhan.com.tr       

  • Her Gün - Sat 8:00 - 18:00, Pazar - Kapalı      

 

 

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Davaları

 

 

• Sosyal Güvenlik Davaları; Ülke içinde yaşayan bireylerin doğumundan ölüm sonrasına kadar olan süreçleri içine alır. -iş kazasından ve meslek hastalıklarından kaynaklanan;


• Sosyal Güvenlik Davalarında yasal süreçlerin ve hükümlerin çok iyi bilinmesi, davanın sonucunu değiştirebilecek kadar önemli olduğunu belirtmek isteriz.


• Halk arasında sıklıkla kullanılan "İşinizi, işimiz gibi takip eder ve gereğini yerine getiririz" sözü bizim çalışma prensibimiz temelini oluşturmaktadır.


• Aldığımız davayı enine, boyuna detaylı bir şeklide inceleriz. Davalar; bilgi, belge ve deliller ile kazanılır. Şansa dava kazanılmaz.
• Sosyal Güvenlik Hukuku Davalarının İçinde;


• Hizmet tespiti davaları, ölüm aylığı bağlanması, iş kazası ve meslek hastalığı davaları, Emeklilik ve yaşlılık aylığı bağlanmasına ilişkin davalar,


• İş sözleşmesinin feshinin geçersizliğinin tespiti, ölüm aylığı bağlanmasına ilişkin davalar, iş kazası ve meslek hastalığı tespit davaları


• Kıdem tazminatı alacağı, İhbar tazminatı alacağı, Yıllık izin ücreti ve fazla mesai ücreti alacağı davaları,


• Hafta tatili, bayram tatili ve genel tatil günlerinde çalışma ücreti alacağı davaları, Süreli iş sözleşmesinin feshi davalarıAşağıda maddeler halinde başlıklarını yazdığımız durumlar hakkında, dava avukatı eksik bilgiye sahip ise, bu davanın kaybedilmesi kaçınılmazdır.


• Emeklilik, yaşlılık ve ölüm aylığı bağlanmasına ilişkin davalar,

• iş kazası ve meslek hastalığı tespit davaları,

• Maddi tazminat davaları, Manevi tazminat davaları

• İş sözleşmesinin feshinin geçersizliğinin tespiti davaları,

• Kıdem tazminatı alacağı, İhbar tazminatı alacağı, Yıllık izin ücreti alacağı davaları, Fazla mesai ücreti alacağı davaları,

• Hafta tatili günü çalışma ücret alacağı, Bayram tatili günlerinde çalışma ücreti alacağı davaları, Genel tatil günlerinde çalışma ücreti alacağı davaları,