info@furkanemredemirhan.com.tr       

  • Her Gün - Sat 8:00 - 18:00, Pazar - Kapalı      

 

 

Ticaret Hukuku Davaları

 

 

• Ticaret hukukuna ait davalar, yaşamın her evresinde bulunan hatta, dünya devam ettiği sürece devam edecek davalardır. Ticaretin ve ticari ilişkilerin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için herkesin haklarını koruma amacıyla bu davalar yürütülür.


• Miras hukuku davaları "karmaşık" olarak tabir edilen davalardandır. Dava avukatının yasal süreçleri ve hükümleri çok iyi bilmesi, davanın sonucunu değiştirebilecek kadar önemli olduğunu belirtmek isteriz.


• Halk arasında sıklıkla kullanılan "İşinizi, işimiz gibi takip eder ve gereğini yerine getiririz" sözü bizim çalışma prensibimiz temelini oluşturmaktadır.


• Aldığımız davayı enine, boyuna detaylı bir şeklide inceleriz. Davalar; bilgi, belge ve deliller ile kazanılır. Şansa dava kazanılmaz.
• Hukukun ticaretle alakalı olan tüm mevzuatlarını içine alır. Sermaye piyasası kanunu, banka kartları ve kredi kartları kanunu da ticaret kanunun kapsamı içerisinde yer alır.


• Ticaret kanunu bireyler ile şirketler arasındaki ilişkileri de düzenlemektedir.


• Ticaret davalarının içinde; İflas ve iflas erteleme davaları, Şirketin alacak davaları, Marka ve patent başvuru ve iptal davaları, Haksız rekabet davaları, Vergi hukukundan dolayı ortaya çıkan davalar, Ticaret unvanı tecavüzleri ve önlenmesi davaları ile Tüketici hukukundan doğan davalar yer almaktadır.


• Ticaret Davalarının Avukatı; Ticaret hukunu çok iyi bilmelidir. Eksik bilgilerle asla dava kazanılamaz. İşletme sağlıklı büyüyemez.
Ticaret Hukuku Avukatları Aşağıdaki Konulara çok iyi hakim değilse, İşletmeniz Risk Altında Demektir.


• Ticari anlaşmalar ve sözleşmelerin yapılmasında hazır bulunmalıdır. Ticari anlaşmaların müzakere edilmesinde, ortaklık ve kredi anlaşmaları aşamalarında danışmanlık yapmalıdır.


• İmtiyaz, acentelik ve bayilik konusundaki sözleşmeler ile kıymetli evrak, senet ve çek alacaklarının icra yoluyla tahsili avukatlar aracılığıyla yapılır.


• Danışmanlık, yönetim ve hizmet sözleşmeleri, şirketlerin yeniden yapılandırılması, sermaye artırımı ve azaltmaları ile tasfiye süreci avukatlar aracılığıyla yapılır.


• Genel kurul ve yönetim kurulu işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile şirket ana sözleşmesinin ve hissedarlar sözleşmesinin hazırlanması ticaret avukatlarının uzmanlık alanı içinde yer alır.